குறுக்கெழுத்து -21

??????????? ??????????????? ??????? ???????????. ?????? ?????? ???? ?????? ??????? ??????????????, (???????????? 10 - ?????? ?????? ???? ??????? ??? ???? ????????). ?-?????? ??????? ???????? ????? ?????????????, ??? ???? ????? ??????????

?
.
.

Add comment


Comments  

 
#7 10 அம்மா 2012-10-25 01:20
நல்வரவு 10 அம்மா,
தாங்கள் இங்கு வந்தது மிக மகிழ்ச்சி,

கு-18 இரண்டாமெழுத்தை கவனக்குறைவால் விட்டுவிட்டீர்க ள் போலும்,

மற்றவை எல்லாம் சரி.
காலம்:: 2259.261 காலம்:: 2259.261
Quote
 
 
#6 M Muthusubramanyam 2012-10-24 20:24
Quoting M Muthusubramanyam:
இந்த மேற்குத் திசையை நான் 80'களில் வந்த ஒரு கதையில் படித்திருந்தேன், கொஞ்சம் கடினம் தான், கு எனத் தொடங்கும். மற்றவை எல்லாம் சரி. காலம்:: 1501.046

நன்றிகள் பல! 1 கு: கங்கு 2. நெ. குடகம்
Quote
 
 
#5 Nagarajan 2012-10-24 17:56
நன்றி, எல்லாம் சரி.
காலம்:: 2644.049

Saringalaa Manu. Kurukku 1, Nedukku 2 arumai...

Anbudan,
Nagarajan Appichigounder.
Quote
 
 
#4 shanthinarayanan 2012-10-24 12:26
நெடுக்கு 2, இவ்வளவு தூரம் கண்டுபிடித்துவி ட்டு அதை மட்டும் விடவேண்டுமா? கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் என்ன செய்வது, பழைய கால திசைகளை இவ்வாறே கூறினர், விக்சனரியில் முடிந்தால் கு எனத் தொடங்கும் எழுத்துகளைத் தேடிப்பாருங்கள் , நன்றி மற்றவை எல்லாம் சரி காலம்:: 872.115
shanthinarayanan
Quote
 
 
#3 M Muthusubramanyam 2012-10-24 10:35
இந்த மேற்குத் திசையை நான் 80'களில் வந்த ஒரு கதையில் படித்திருந்தேன் , கொஞ்சம் கடினம் தான், கு எனத் தொடங்கும். மற்றவை எல்லாம் சரி. காலம்:: 1501.046
Quote
 
 
#2 r.narayanan 2012-10-23 13:48
எல்லாம் சரி, வாழ்த்துகள். காலம்:: 1563.063
Quote
 
 
#1 Ramarao 2012-10-23 13:41
எல்லாம் சரி, வாழ்த்துகள். காலம்:: 216.345
Quote