குறுக்கெழுத்து -20

??????????? ??????????????? ??????? ???????????. ?????? ?????? ???? ?????? ??????? ??????????????, (???????????? 10 - ?????? ?????? ???? ??????? ??? ???? ????????). ?-?????? ??????? ???????? ????? ?????????????, ??? ???? ????? ??????????

?
.
.

Add comment


Comments  

 
#7 M Muthusubramanyam 2012-10-24 20:08
Quoting M Muthusubramanyam:
காலம்:: 3502.59

நெ 14- தட்டச்சுப் பிழை என எடுத்துக் கொள்கிறேன், வள்ளுவர் சொன்னது _ ட_ _ . குறள்- கேடில் விழுச்செல்வம்.

search for "buddha first preach" in google.

நன்றி, வாழ்த்துகள்.

குறிப்புக்களுக் கு நன்றி. 5. கு சார்நாத் 14. நெ. மாடல்ல
Quote
 
 
#6 Nagarajan 2012-10-24 17:11
saringalaa Manu. Nedukkaaga 4, 8, 14 arumai.

Anbudan,
Nagarajan Appichigounder.

எல்லாம் சரி, வாழ்த்துகள்.
Quote
 
 
#5 shanthinarayanan 2012-10-24 16:06
now all are correct
Quote
 
 
#4 shanthinarayanan 2012-10-24 12:11
நெ 14 தவிர எல்லாம் சரி, கேடில் விழுச்செல்வம் எனும் குறள் நினைவிருந்தால் செல்வமன்று பிடிபடும்.

காலம்:: 1086.622
shanthinarayanan
Quote
 
 
#3 M Muthusubramanyam 2012-10-24 10:09
காலம்:: 3502.59

நெ 14- தட்டச்சுப் பிழை என எடுத்துக் கொள்கிறேன், வள்ளுவர் சொன்னது _ ட_ _ . குறள்- கேடில் விழுச்செல்வம்.

search for "buddha first preach" in google.

நன்றி, வாழ்த்துகள்.
Quote
 
 
#2 Ramarao 2012-10-23 12:31
எல்லாம் சரி, வாழ்த்துகள். காலம்:: 294.241
Quote
 
 
#1 R.Narayanan 2012-10-22 20:36
நன்றி எல்லாம் சரி காலம்:: 1014.419
Quote