குறுக்கெழுத்து -19

??????????? ??????????????? ??????? ???????????. ?????? ?????? ???? ?????? ??????? ??????????????, ?????????? ?????????????? ??? ???? ????????. ?-?????? ??????? ???????? ????? ?????????????, ??? ???? ????? ??????????

?
.
.

Add comment


Comments  

 
#7 shanthinarayanan 2012-10-24 12:34
11.நி_ _ ர_ _ தவிர எல்லாம் சரி, நன்றி வாழ்த்துகள். காலம்:: 479.099
shanthinarayanan
Quote
 
 
#6 Nagarajan 2012-10-24 02:17
நன்றி , எல்லாம் சரி.

காலம்:: 1231.939

Saringalaa Manu. Kurukku 1, 7 arumaiyaana kurippugal.

Anbudan,
Nagarajan Appichigounder.
Quote
 
 
#5 M Muthusubramanyam 2012-10-22 11:10
நன்றி, இப்பொழுது எல்லாம் சரி.
காலம்:: 263.429
Quote
 
 
#4 r.narayanan 2012-10-22 06:16
Quoting r.narayanan:
குறுக்கு : ____தில் ஒர் நாள் ராதை கோபத்திலாழ்ந்திருந்தாள்
என்ற பிரபல பாடல் நினைவிருந்தால் கு-15, நெ 14 ஆகியவை எளிதாக அமைந்திருக்கும்.
11.__கா___, மூன்றாம் எழுத்து குறில் எனில் 12.க_ப்_ என்பதால் இன்னும் எளிதாக இருக்கும். ஏறக்குறைய அணைந்த நெருப்பே குளிர்காய இதமாக இருக்குமல்லவா?

மற்றபடி எல்லாம் சரி.

காலம்:: 408.994
நன்றி,---விடைகள ் அழிக்கப்பட்டன----
இவை சரியாகுமா ?

எல்லாம் சரியே, நன்றி வாழ்த்துகள்.
Quote
 
 
#3 M Muthusubramanyam 2012-10-21 14:58
நெ1, பொதுவாக எழுத்தில் இல்லாவிட்டாலும் என் கால இளைஞர்கள் புகைபிடி என்பதை இவ்வாறே கூறினர்,

கு-7, இன்னும் பொருத்தமாக ஒரு சொல் உள்ளதே, புத்தகங்கள் = கதைகள் அல்லவே, இதை சரிசெய்தால் நெ3 சரியாகும். அல்லது அங்கிருந்து குறுக்குக்கு வாருங்கள்.
Quote
 
 
#2 r.narayanan 2012-10-21 14:48
குறுக்கு : ____தில் ஒர் நாள் ராதை கோபத்திலாழ்ந்தி ருந்தாள்
என்ற பிரபல பாடல் நினைவிருந்தால் கு-15, நெ 14 ஆகியவை எளிதாக அமைந்திருக்கும் .
11.__கா___, மூன்றாம் எழுத்து குறில் எனில் 12.க_ப்_ என்பதால் இன்னும் எளிதாக இருக்கும். ஏறக்குறைய அணைந்த நெருப்பே குளிர்காய இதமாக இருக்குமல்லவா?

மற்றபடி எல்லாம் சரி.

காலம்:: 408.994
Quote
 
 
#1 Ramarao 2012-10-21 06:46
கு-6 mandram , மற்றவை எல்லாம் சரி.

காலம்:: 20313.115
Quote