குறுக்கெழுத்து -18

??????????? ??????????????? ??????? ???????????. ?????? ?????? ???? ?????? ??????? ??????????????, ?????????? ?????????????? ??? ???? ????????. ?-?????? ??????? ???????? ????? ?????????????, ??? ???? ????? ??????????

?
.
.

Add comment


Comments  

 
#4 Nagarajan 2012-10-23 18:50
பரவாயில்லை நாகராஜன், நேரம் கிடைக்கும்போது வந்து பாருங்கள், இது உங்கள் பொழுதுபோக்கிற்க ே, முடிந்தால் குறுக்கெழுத்து விரும்பும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.

படைப்பவனை 'ன்' என முடியுங்கள், அமீர்கானின் கிரிக்கெட் படம் கிடைக்கும், குதிரைக் கடிவாளமும் அதுதான்.

காலம்:: 800.838

Saringalaa Manu? Sorry, couldn't check the cross words for the last couple of days and that's the reason for the late reply.

Anbudan,
Nagarajan Appichigounder.
Quote
 
 
#3 Ramarao 2012-10-21 05:43
நெ 18.சுரன் மத்திய எழுத்து தட்டச்சுப்பிழை என நினைக்கிறேன் இல்லையெனில் சுந்தரன் - இன் இரட்டைப்படைகளை அவிழ்த்துவிடவும ். மற்றவை எல்லாம் சரி.
Quote
 
 
#2 R.Narayanan 2012-10-20 14:34
நன்றி எல்லாம் சரி காலம்:: 621.669
Quote
 
 
#1 M Muthusubramanyam 2012-10-20 03:53
நன்றி, கு-22 என் தவறு எனினும் உங்கள் விடை பிரமாதம்.

நான் _ _ _ ங்க்ஸ் என முடித்திருந்தேன ். ஆனால் _ _ _ங்ஸ் என்பதே சரி . காலம்:: 819.77
Quote